Artykuł zamieszczony w Niedzieli po Pielgrzymce do Częstochowy i Krakowa.

                                                KS. CZESŁAW KORASZYŃSKI

            Wielu czytając ten tytuł zapewne pomyśli, że to jakiś nowy ruch w Kościele. Otóż tak nie jest.

22 kwietnia 2006 roku odbyła się już 9 Międzynarodowa Pielgrzymka RRN na Jasnej Górze. Przed obliczem Maryi zgromadziło się około 5 tys. osób, wśród nich 50 osób z Parafii św. Brata Alberta w Zamościu, gdzie dziś funkcjonuje jedyna w naszej diecezji grupa RRN. Do Jasnogórskiego Sanktuarium przybyło też ok. 120 kapłanów z 18 krajów świata.

            Inicjatorem Ruchu jest Ks. Tadeusz Dajczer (autor książki „Rozważania o wierze”), który w 1985 roku Warszawie założył pierwszą wspólnotę. W ciągu dwóch lat ruch ten rozprzestrzenił się na terenie Polski (dziś liczy ok.20 tys. członków i 40 tys. sympatyków). Obecnie RRN jest międzynarodowym katolickim ruchem apostolstwa rodzin. Jego idea oparta jest na Ewangelii, a wzorem dla członków jest Chrystus żyjący w Świętej Rodzinie.

            RRN rozwija się  na wszystkich kontynentach, liczy ponad 40 tys. członków i 200 tys. sympatyków. Cieszyć może fakt, że to właśnie w Polsce ruch ten ma swój początek i tak energicznie rozprzestrzenia się na cały świat, przykładem jest spotkanie na Jasnej Górze, gdzie Ewangelia została odczytana w siedmiu językach, a byli też kapłani z Afryki, Azji i większości krajów europejskich.

            Jak podkreśla Ks. Jarosław Piłat ( pochodzący z Zamościa) – główny koordynator działalności Ruchu w Polsce i na świecie – „Jest to jedyna tego typu pielgrzymka przedstawicieli ruchu z całego świata. RRN jest bardzo Maryjny, więc związek z Częstochową i z Sanktuariami Maryjnymi na całym świece jest bardzo silny”.

            Dla wszystkich członków Ruchu wzorem świętości jest życie Świętej Rodziny w Nazarecie. Cechą charakterystyczną jego pracy jest opieranie się na ubogich środkach, znaczy to, że unika on reklamy i pragnie w miarę możliwości pozostać ukryty, wzorem Świętej Rodziny. Duchowość Ruchu rozprzestrzenia się głównie poprzez osobiste świadectwo tych, którzy starają się nią żyć.

Wszystkich, którzy chcą się bliżej zapoznać z duchowością RRN zapraszamy w każdą środę do Parafii św. Brata Alberta po Mszy św. o godz. 17.00.

            Po zakończeniu programu pielgrzymki RRN, wspólnota z Parafii św. Brata Alberta, następnego dnia w swojej historycznej pielgrzymce udała się do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowskich Łagiewnikach. Było to niezapomniane wydarzenie, aby w święto Bożego Miłosierdzia uczestniczyć w uroczystej Mszy świętej i Koronce, właśnie w tym niezwykłym miejscu.

            Był to czas wyjątkowy dla wszystkich, można było spotkać ludzi przemawiających w różnych językach. Dla każdego z pielgrzymów był  to czas wzmocnienia sił duchowych, przedstawienie Maryi i Jezusowi Miłosiernemu swoich spraw,  wielu też podjęło Duchową Adopcję Dziecka Poczętego.  


 

 

© Webmaster JG